Хайлтын хэсэг
Ангиллын нэр Давхаргын нэр Мета-өгөгдлийн хаяг SHP файл OGC үйлчилгээний хаяг
1 Хадлан, бэлчээрийн зураг Хадлан бэлчээрийн зураг, төрлөөр - SHP файл -
2 Хадлан, бэлчээрийн зураг Хадлан бэлчээрийн зураг, ангиар - SHP файл -
3 Хадлан, бэлчээрийн зураг Хадлан бэлчээрийн зураг, дэд ангиллаар - SHP файл -
4 Ургамалжилтын зураг Ургамалжилтын зураг, бүсээр - SHP файл -
5 Засаг захиргааны зураг Сумын төв - SHP файл -
6 Засаг захиргааны зураг Аймгийн төв - SHP файл -
7 Засаг захиргааны зураг Улсын хил - SHP файл -
8 Ургамалжилтын зураг Ургамалжилтын зураг, төрлөөр - SHP файл -
9 Байгалийн бүс, бүслүүр Байгалийн бүс, бүслүүр - SHP файл -
10 Засаг захиргааны зураг Аймгийн хил - SHP файл -