Сав газрын байршил, байгалийн нөөц, нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг

Хайлтын хэсэг
Сав газрын нэр Сэдэвчилсэн зургийн төрөл Сэдэвчилсэн зургийн нэр Сэдэвчилсэн зургийн файл
1 Увс нуур - Тэс Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Усны нөөц ашиглалтын баланс Файл харах
2 Увс нуур - Тэс Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг Малын тоо Файл харах
3 Увс нуур - Тэс Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Газар ашиглалт Файл харах
4 Увс нуур - Тэс Нийгэм эдийн засгийн сэдэвчилсэн зураг Хүн ам Файл харах
5 Увс нуур - Тэс Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Газрын доорхи усны нөхөн сэргээгдэх нөөц Файл харах
6 Увс нуур - Тэс Сав газрын байршлын зураг Тусгай хамгаалалттай газар Файл харах
7 Увс нуур - Тэс Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Гадаргын усны сүлжээ Файл харах
8 Увс нуур - Тэс Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Ой Файл харах
9 Увс нуур - Тэс Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Ургамалжилт тайлбар Файл харах
10 Увс нуур - Тэс Байгалийн нөөцийн сэдэвчилсэн зураг Ургамалжилт Файл харах

Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160