Сав газрын захиргааны мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Захиргааны нэр Шийдвэрийн огноо, дугаар Хамрагдах талбай, км2
1 Үенч-Бодонч-Булган голын сав газрын захиргаа 2016-12-07 44646.00 Дэлгэрэнгүй
2 Идэр голын сав газрын захиргаа 2014-04-30 24.56 Дэлгэрэнгүй
3 Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын захиргаа 2014-01-24 43024.00 Дэлгэрэнгүй
4 Дэлгэрмөрөн-Шишхэд голын сав газрын захиргаа 2016-04-15 43686.30 Дэлгэрэнгүй
5 Хануй голын сав газрын захиргаа 2014-01-24 15.76 Дэлгэрэнгүй
6 Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газрын захиргаа 2013-10-17 142.29 Дэлгэрэнгүй
7 Алтайн өвөр говийн сав газрын захиргаа 2014-10-17 221.16 Дэлгэрэнгүй
8 Умард говийн гүвээт-Халхын дундад талын сав газрын захиргаа 2014-01-13 178182.20 Дэлгэрэнгүй
9 Хэрлэн голын сав газрын захиргаа 2013-09-30 107571.00 Дэлгэрэнгүй
10 Буйр нуур-Мэнэнгийн талын сав газрын захиргаа 2013-11-01 77.00 Дэлгэрэнгүй
11 Бөөнцагаан-Орог нуурын сав газрын захиргаа 2016-03-24 53123.00 Дэлгэрэнгүй
12 Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газрын захиргаа 2013-09-30 41679.90 Дэлгэрэнгүй
13 Орхон-Чулуут голын сав газрын захиргаа 2013-07-30 73743.28 Дэлгэрэнгүй
14 Увс нуур-Тэсийн голын сав газрын захиргаа 2013-07-30 53510.00 Дэлгэрэнгүй
15 Онон-Улз голын сав газрын захиргаа 2016-04-01 66018.25 Дэлгэрэнгүй
16 Онги-Таац голын сав газрын захиргаа 2015-03-20 64.65 Дэлгэрэнгүй
17 Хараа-Ерөө голын сав газрын захиргаа 2015-02-26 39.00 Дэлгэрэнгүй
18 Сэлэнгэ голын сав газрын захиргаа 2013-08-15 31.40 Дэлгэрэнгүй
19 Хар нуур- Ховд голын сав газрын захиргаа 2012-07-25 86120.80 Дэлгэрэнгүй
20 Хяргас нуур- Завхан голын сав газрын захиргаа 2013-03-01 120772.50 Дэлгэрэнгүй
21 Туул голын сав газрын захиргаа 2012-08-08 49.00 Дэлгэрэнгүй

Copyright 2020. Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160