Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Тоног төхөөрөмжийн төрөл Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Тоног төхөөрөмжийн тоо ширхэг
1 Дархан Уул Дархан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Volvo55 1 Дэлгэрэнгүй
2 Ховд Жаргалант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Квош-30 13 Дэлгэрэнгүй
3 Булган Булган Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Квош трактор, Бульдозер, самосвал машин 5 Дэлгэрэнгүй
4 Дархан Уул Дархан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 тээврийн хэрэгсэл Маз олон үйлдэлт 1 Дэлгэрэнгүй
5 Дархан Уул Дархан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Т160Э Буллдозер 1 Дэлгэрэнгүй
6 Булган Хутаг Өндөр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
7 Булган Хишиг Өндөр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
8 Булган Гурванбулаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
9 Булган Бүрэгхангай Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
10 Булган Рашаант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй