Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Тоног төхөөрөмжийн төрөл Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Тоног төхөөрөмжийн тоо ширхэг
1 Булган Баян Агт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
2 Булган Баяннуур Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
3 Булган Бугат Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
4 Булган Булган Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Квош трактор, Бульдозер, самосвал машин 5 Дэлгэрэнгүй
5 Булган Бүрэгхангай Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
6 Булган Гурванбулаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
7 Дархан Уул Дархан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Volvo55 1 Дэлгэрэнгүй
8 Дархан Уул Дархан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Т160Э Буллдозер 1 Дэлгэрэнгүй
9 Дархан Уул Дархан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 тээврийн хэрэгсэл Маз олон үйлдэлт 1 Дэлгэрэнгүй
10 Булган Дашинчилэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй