Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Тоног төхөөрөмжийн төрөл Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Тоног төхөөрөмжийн тоо ширхэг
1 Булган Дашинчилэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
2 Булган Могод Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
3 Булган Рашаант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
4 Булган Тэшиг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
5 Булган Сэлэнгэ Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тоног төхөөрөмж Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
6 Булган Хутаг Өндөр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
7 Булган Хишиг Өндөр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
8 Булган Гурванбулаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
9 Булган Орхон Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Эксвотр, портер Кама 5 тн задгай тэвштэй портер 1.5 тн өөрөө буулгагч Кама-компактор-5 тн 2 Дэлгэрэнгүй
10 Булган Бүрэгхангай Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй