Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1. Аймаг, нийслэлийн нэр Булган
2. Сум, дүүргийн нэр Гурванбулаг
3. Төвлөрсөн цэгийн нэр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг
4. Тоног төхөөрөмжийн төрөл тээврийн хэрэгсэл
5. Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Трактор, өөрөө буулгагч автомашин
6. Тоног төхөөрөмжийн тоо ширхэг 2
7. Зориулалт Ухдаг, түрдэг
8. Хүчин чадал трактор бага оврын, өөрөө буулгагч 7.5 тн даацтай
9. Үйлдвэрлэсэн улс
10. Үйлдвэрлэсэн он
11. Ашиглаж эхэлсэн он
12. Цахилгаан зарцуулалт, сард
13. Дулаан зарцуулалт, сард
14. Ус зарцуулалт, сард
15. Шатахууны төрөл
16. Шатахууны зарцуулалт, 100 км-т
17. Өдөрт ажиллах дундаж цаг
18. Өдөрт явах дундаж км
19. Эвдрэл гэмтлийн давтамж, түүх
20. Засвар үйлчилгээний давтамж, түүх