Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Тоног төхөөрөмжийн төрөл Тоног төхөөрөмжийн нэр, марк Тоног төхөөрөмжийн тоо ширхэг
1 Булган Сайхан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
2 Булган Баян Агт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
3 Булган Баяннуур Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
4 Булган Бугат Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
5 Булган Булган Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Квош трактор, Бульдозер, самосвал машин 5 Дэлгэрэнгүй
6 Булган Бүрэгхангай Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
7 Булган Орхон Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Эксвотр, портер Кама 5 тн задгай тэвштэй портер 1.5 тн өөрөө буулгагч Кама-компактор-5 тн 2 Дэлгэрэнгүй
8 Булган Гурванбулаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
9 Булган Дашинчилэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй
10 Булган Рашаант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг тээврийн хэрэгсэл Трактор, өөрөө буулгагч автомашин 2 Дэлгэрэнгүй