Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Дундговь Адаацаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 10.00 7 Дэлгэрэнгүй
2 Дорноговь Айраг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 Сумын төвөөс урагш 1,5 км Дэлгэрэнгүй
3 Дорноговь Айраг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Сумын төвөөс баруун зүгт 1 км Дэлгэрэнгүй
4 Дорноговь Айраг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс баруун зүгт 3 км 8.00 10,5 Дэлгэрэнгүй
5 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 6.00 1 Дэлгэрэнгүй
6 Завхан Алдархаан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс баруун хойно 6 км 20.00 4,3 Дэлгэрэнгүй
7 Баян Өлгий Алтай Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 21.00 4,8 Дэлгэрэнгүй
8 Говь Алтай Алтай Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 7.00 0,4 Дэлгэрэнгүй
9 Төв Алтанбулаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 5 Дэлгэрэнгүй
10 Баян Өлгий Алтанцөгц Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 4.00 3,2 Дэлгэрэнгүй