Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
1 Архангай Цэцэрлэг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 8.00 3 Дэлгэрэнгүй
2 Архангай Цахир Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3.00 1 Дэлгэрэнгүй
3 Архангай Өндөр Улаан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 1.00 2 Дэлгэрэнгүй
4 Архангай Хашаат Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 1 Дэлгэрэнгүй
5 Архангай Эрдэнэбулган Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 5.50 60 Дэлгэрэнгүй
6 Архангай Цэнхэр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 4 Дэлгэрэнгүй
7 Архангай Булган Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3.00 2 Дэлгэрэнгүй
8 Архангай Жаргалант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 4.00 1,2 Дэлгэрэнгүй
9 Архангай Тариат Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.50 3 Дэлгэрэнгүй
10 Архангай Чулуут Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 18.60 3 Дэлгэрэнгүй