Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
81 Төв Аргалант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 1.60 1,5 Дэлгэрэнгүй
82 Төв Алтанбулаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 5 Дэлгэрэнгүй
83 Дорноговь Эрдэнэ Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс урагш 2 км 5.00 25 Дэлгэрэнгүй
84 Дорноговь Хөвсгөл Сумнн төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс урд зүгт 2,5 км 12.00 3 Дэлгэрэнгүй
85 Дорноговь Хатанбулаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн урагш 1 км 16.00 Дэлгэрэнгүй
86 Дорноговь Улаанбадрах Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн урагш 2 км 2.50 5 Дэлгэрэнгүй
87 Дорноговь Сайхандулаан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн урагш 800 м 25.00 3 Дэлгэрэнгүй
88 Дорноговь Сайншанд Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн урагш 4 км 7.00 130 Дэлгэрэнгүй
89 Дорноговь Замын Үүд Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн хойш 7 км 32.00 75 Дэлгэрэнгүй
90 Дорноговь Мандах Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн урагш 1,2 км 6.00 3 Дэлгэрэнгүй