Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
51 Дорнод Баянтүмэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 1,17 Дэлгэрэнгүй
52 Дорнод Баяндун Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 1.00 2 Дэлгэрэнгүй
53 Дорнод Дашбалбар Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 1.50 10 Дэлгэрэнгүй
54 Дорнод Гурванзагал Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 10.00 15 Дэлгэрэнгүй
55 Дорнод Булган Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 12.00 5 Дэлгэрэнгүй
56 Төв Эрдэнэсант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 5.00 25 Дэлгэрэнгүй
57 Төв Эрдэнэ Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.50 15 Дэлгэрэнгүй
58 Төв Цээл Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 1.00 2,6 Дэлгэрэнгүй
59 Төв Угтаалцайдам Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3.00 15 Дэлгэрэнгүй
60 Төв Сэргэлэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс Зүүн урагш 2,2 км 1.50 0,5 Дэлгэрэнгүй