Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
41 Ховд Жаргалант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Наран багт 278.00 15-18 тн Дэлгэрэнгүй
42 Дорнод Матад Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 5 Дэлгэрэнгүй
43 Дорнод Баян Уул Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 5.00 10 Дэлгэрэнгүй
44 Дорнод Сэргэлэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 10.00 3 Дэлгэрэнгүй
45 Дорнод Цагаан Овоо Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 4.00 1,5 Дэлгэрэнгүй
46 Дорнод Хэрлэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 40.00 220 Дэлгэрэнгүй
47 Дорнод Хөлөнбуйр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2.00 4 Дэлгэрэнгүй
48 Дорнод Халх Гол Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 8.00 3 Дэлгэрэнгүй
49 Дорнод Чулуунхороот Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 10.00 5 Дэлгэрэнгүй
50 Дорнод Чойбалсан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 1.50 7 Дэлгэрэнгүй