Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
31 Булган Орхон Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Орхон сумаас 3 км 0.50 Дэлгэрэнгүй
32 Булган Гурванбулаг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвийн баруун урд талд 2 км 22.50 Дэлгэрэнгүй
33 Булган Дашинчилэн Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн өмнө 3 км 11.00 Дэлгэрэнгүй
34 Булган Рашаант Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвийн зүүн талд 3.00 Дэлгэрэнгүй
35 Булган Могод Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвийн баруун хойд талд 10.00 Дэлгэрэнгүй
36 Булган Хангал Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Хавчиг 5.00 Дэлгэрэнгүй
37 Булган Хишиг Өндөр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 5.00 Дэлгэрэнгүй
38 Булган Хутаг Өндөр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 27.90 Дэлгэрэнгүй
39 Булган Сэлэнгэ Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 10.00 Дэлгэрэнгүй
40 Булган Тэшиг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн талд 3 км 29.30 Дэлгэрэнгүй