Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
21 Сэлэнгэ Сайхан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Номгон 3-р баг 1.80 1 Дэлгэрэнгүй
22 Хэнтий Цэнхэрмандал Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 Хэрлэн гүүрний орчим Дэлгэрэнгүй
23 Хэнтий Цэнхэрмандал Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Хар зүрхний хөх нуур Дэлгэрэнгүй
24 Дархан Уул Дархан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 14-р баг, хуучин хороолол, 14-р байр Дэлгэрэнгүй
25 Булган Сайхан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвийн баруун урд талд 4.00 Дэлгэрэнгүй
26 Булган Баян Агт Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс баруун талд 3.5 км 2.00 Дэлгэрэнгүй
27 Булган Баяннуур Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвийн урд талд 18.00 Дэлгэрэнгүй
28 Булган Бугат Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн хойно 3 км 5.40 Дэлгэрэнгүй
29 Булган Булган Сумын төвлөрсөн хогийн цэг Сумын төвөөс зүүн өмнө 5 км 50.00 Дэлгэрэнгүй
30 Булган Бүрэгхангай Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 4.00 Дэлгэрэнгүй