Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
261 Говьсүмбэр Сүмбэр Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 20.80 28 Дэлгэрэнгүй
262 Говьсүмбэр Шивээговь Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 8.40 1,1 Дэлгэрэнгүй