Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Төвлөрсөн цэгийн нэр Байршил Төвлөрсөн цэгийн нийт талбай, га Өдөрт хүлээн авах хог хаягдлын хэмжээ, тонн
11 Дорноговь Даланжаргалан Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 25-р зөрлөгөөс зүүн тийш 1,5 км 8.40 3 Дэлгэрэнгүй
12 Дорноговь Айраг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 Сумын төвөөс урагш 1,5 км Дэлгэрэнгүй
13 Дорноговь Айраг Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 Сумын төвөөс баруун зүгт 1 км Дэлгэрэнгүй
14 Сэлэнгэ Орхон Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 4 Цант 0.5 Дэлгэрэнгүй
15 Сэлэнгэ Орхон Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 Шийр 0.5 Дэлгэрэнгүй
16 Сэлэнгэ Орхон Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 42-р зөрлөг 0.5 Дэлгэрэнгүй
17 Сэлэнгэ Орхонтуул Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 3-р баг Хонгор-овоо Дэлгэрэнгүй
18 Сэлэнгэ Орхонтуул Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 2-р баг Баянцогт 1.00 5 Дэлгэрэнгүй
19 Сэлэнгэ Мандал Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 3 5-р баг Цагаан уул 5.00 12 Дэлгэрэнгүй
20 Сэлэнгэ Мандал Сумын төвлөрсөн хогийн цэг 2 4-р баг Хараа амралтын урд 2.50 9 Дэлгэрэнгүй