Танин мэдэхүйн мэдээлэл


Хайлтын хэсэг
Мэдээний төрөл Мэдээний огноо Мэдээний гарчиг Мэдээний файл
1 Текстэн мэдээлэл 2021-03-18 Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, дахин боловсруулах эрхлэх зөвшөөрөл олгосон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын судалгаа Файл харах
2 Текстэн мэдээлэл 2020-02-20 Улаанбаатар хотын хог хаягдлын бүтцийн судалгаа, 2019 он (англи хэлээр) Файл харах
3 Текстэн мэдээлэл 2020-02-20 Улаанбаатар хотын хог хаягдлын бүтцийн судалгаа, 2019 он (монгол хэлээр) Файл харах
4 Видео мэдээлэл 2020-02-18 Хог хаягдлын шторк-ГАА
5 Танин мэдэхүйн чиглэлээр 2020-01-31 Эх үүсвэр дээр ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа хийх гарын авлага (англи хэлээр) Файл харах
6 Танин мэдэхүйн чиглэлээр 2020-01-31 Эх үүсвэр дээр ахуйн хог хаягдлын бүтцийн судалгаа хийх гарын авлага (монгол хэлээр) Файл харах
7 Видео мэдээлэл 2019-12-06 Хог хаягдлын сөрөг нөлөө
8 Видео мэдээлэл 2019-12-06 Хог хаягдлыг ангилан ялгацгаая
9 Видео мэдээлэл 2019-11-28 Хогоо хогийн саванд хийж хэвшицгээе
10 Видео мэдээлэл 2019-10-01 АХУЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН БҮТЦЫН СУДАЛГАА /2018 ОН/