Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Хайлтын хэсэг
Аж ахуйн нэгжийн нэр Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг
1 - Архангай, Батцэнгэл Цуглуулах, Тээвэрлэх, Ц.Байгальмаа, Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга, 95487073 Дэлгэрэнгүй
2 Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Н.Саранболд, Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газрын дарга, 70483095 Дэлгэрэнгүй
3 ГРИЙН ТРЕНДС ХХК Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Устгах, Булшлах, Н.Энхбаясгалан, Гүйцэтгэх захирал, 99107926 Дэлгэрэнгүй
4 Дүүрэн Цэций ХХК Өмнөговь, Цогтцэций Цуглуулах, Тээвэрлэх, Ц.Цогнэмэх, Захирал, 88601198 Дэлгэрэнгүй
5 ЖАВХЛАНТ ГОВЬ ИНВЕСТМЕНТ ХХК Өмнөговь, Ханбогд Цуглуулах, Тээвэрлэх, Ж.Баясгалан, Гүйцэтгэх захирал, 99006980 Дэлгэрэнгүй
6 ЖМД Халзад ХХК Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Сэргээн ашиглах, Устгах, Булшлах, М.Лхавгасүрэн, Ерөнхий менежер, 88057656 Дэлгэрэнгүй
7 Кинг Комфорт Сервис ХХК Улаанбаатар, Хан Уул Тээвэрлэх, Б.Ууганбаяр, Гүйцэтгэх захирал, 99091185 Дэлгэрэнгүй
8 Мог Пластик ХХК Улаанбаатар, Сүхбаатар Цуглуулах, Тээвэрлэх, Дахин боловсруулах, Д.Ган-Эрдэнэ, Захирал, 88111127 Дэлгэрэнгүй
9 Мөрөн хот тохижил ХХК Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Тээвэрлэх, Булшлах, Ч.Батсүх, дарга , 70383638 Дэлгэрэнгүй
10 "Найши Трейд" ХХК Улаанбаатар, Сүхбаатар Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Ч.Даваадорж, Ерөнхий захирал, 99113592 Дэлгэрэнгүй