Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Хайлтын хэсэг
Аж ахуйн нэгжийн нэр Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг
21 Элемент ХХК Өмнөговь, Ханбогд Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Сэргээн ашиглах, Устгах, Булшлах, З.Баярсайхан, Ерөнхий захирал, 99193790 Дэлгэрэнгүй
22 Экоминерал ХХК Өмнөговь, Ханбогд Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Дахин боловсруулах, Сэргээн ашиглах, П.Бямбадорж, Захирал, 88039599 Дэлгэрэнгүй
23 ПАБЛИК СЕРВИС ХХК Өмнөговь, Цогтцэций Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Дахин боловсруулах, Сэргээн ашиглах, Устгах, Шатаах, Булшлах, Б.Түмэнбаяр, Гүйцэтгэх захирал, 88119509 Дэлгэрэнгүй
24 Ханбогд Вейст Менежмент Центр ХХК Өмнөговь, Ханбогд Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Дахин боловсруулах, Сэргээн ашиглах, Устгах, Булшлах, И.Бямба, Захирал, 99057223 Дэлгэрэнгүй