Энгийн хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгж

Хайлтын хэсэг
Аж ахуйн нэгжийн нэр Үйл ажиллагаа эрхлэх аймаг Эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл Үйл ажиллагаа эрхлэх газрын хаяг
11 Мог Пластик ХХК Улаанбаатар, Сүхбаатар Цуглуулах, Тээвэрлэх, Дахин боловсруулах, Д.Ган-Эрдэнэ, Захирал, 88111127 Дэлгэрэнгүй
12 - Архангай, Батцэнгэл Цуглуулах, Тээвэрлэх, Ц.Байгальмаа, Бугат сумын ЗДТГ-ын дарга, 95487073 Дэлгэрэнгүй
13 ГРИЙН ТРЕНДС ХХК Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Устгах, Булшлах, Н.Энхбаясгалан, Гүйцэтгэх захирал, 99107926 Дэлгэрэнгүй
14 Цоохор Адуут ХХК Архангай, Батцэнгэл Цуглуулах, Тээвэрлэх, Х.Өлзийбаатар, Захирал, 88409392 Дэлгэрэнгүй
15 Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газар Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Н.Саранболд, Алтай хотын тохижилт үйлчилгээний газрын дарга, 70483095 Дэлгэрэнгүй
16 ХААНЗАА СЕРВИС ХХК Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Ю.Энхболд, Ерөнхий захирал, 99094910 Дэлгэрэнгүй
17 Тэгш дүүрэн тохижилт ОНӨААТҮГ Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Шатаах, Булшлах, Л.Энхжаргал, Дарга, 88013979 Дэлгэрэнгүй
18 Ханбогд хот тохижилт ОНӨААТҮГ Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Булшлах, Л.Батбаатар, Захирал, 88050050 Дэлгэрэнгүй
19 Мөрөн хот тохижил ХХК Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Тээвэрлэх, Булшлах, Ч.Батсүх, дарга , 70383638 Дэлгэрэнгүй
20 ЖМД Халзад ХХК Архангай, Батцэнгэл Цэвэрлэх, Цуглуулах, Тээвэрлэх, Сэргээн ашиглах, Устгах, Булшлах, М.Лхавгасүрэн, Ерөнхий менежер, 88057656 Дэлгэрэнгүй