Зориулалтын бус хогийн цэг

Хайлтын хэсэг
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Байршил Хуримтлагдсан хог хаягдал үүссэн он Хуримтлагдсан хогийн цэгийн нийт талбай, га Хуримтлагдсан хог хаягдлын хэмжээ, тонн
11 Дорноговь Мандах Сумын төвийн ойролцоо 3.00 Дэлгэрэнгүй
12 Дорноговь Даланжаргалан Сумын төвийн ойролцоо 5.00 Дэлгэрэнгүй
13 Дорноговь Алтанширээ Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй
14 Дорноговь Айраг Сумын төвийн ойролцоо 50.00 Дэлгэрэнгүй
15 Хөвсгөл Шинэ Идэр Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
16 Хөвсгөл Цэцэрлэг Сумын төвийн ойролцоо 0.10 Дэлгэрэнгүй
17 Хөвсгөл Цагаан Үүр Сумын төвийн ойролцоо 0.01 Дэлгэрэнгүй
18 Хөвсгөл Түнэл Сумын төвийн ойролцоо 0.01 Дэлгэрэнгүй
19 Хөвсгөл Төмөрбулаг Сумын төвийн ойролцоо 2.00 Дэлгэрэнгүй
20 Хөвсгөл Арбулаг Сумын төвийн ойролцоо 1.00 Дэлгэрэнгүй