Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгүүлэх зорилго Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах зөвшөөрөл авах
2 Аж ахуйн нэгжийн нэр "Хай Би Ойл" ХК
3 Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар 9010001063
4 Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар Регистрийн дугаар 2615134
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Сонгинохайрхан
Баг/ хороо 20
Гудамж, дугаар 18135-110 тоот
6 Өмчийн хэлбэр төрийн өмчит
7 Байгууламжийн нэр Ашигласан тос дахин боловсруулах үйлдвэр
8 Байгууламжийн байршил Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Сонгинохайрхан
Баг/ хороо Сонсголон 20-р хороо
Гудамж, дугаар 18135-110 тоот
9 Байгууламжийн шуудангийн хаяг
10 Байгууламжийн холбогдох албан тушаалтны мэдээлэл Овог нэр Шарав Амар-Отгон
Албан тушаал Гүйцэтгэх захирал
Шуудангийн хаяг
Электрон шуудангийн хаяг sh.amarotgon@hboil.mn
Утасны дугаар 88119740, 99904034, 91997527
11 Аюултай хог хаягдалтай холбоотой явуулах үйл ажиллагааны төрөл Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх
Аюултай хог хаягдал цуглуулах
Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах
12 Нэмэлт тайлбар
13 БОАЖЯ-аас тусгай зөвшөөрөл авсан эсэх Тийм