Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгүүлэх зорилго Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах зөвшөөрөл авах
2 Аж ахуйн нэгжийн нэр "Цэцүүх Трейд" ХХК
3 Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар 9011026056
4 Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар Регистрийн дугаар 2066521
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Баянгол
Баг/ хороо 5-р хороо, 64/02 тоот
Гудамж, дугаар Цэцүүх оффис
6 Өмчийн хэлбэр төрийн өмчит
7 Байгууламжийн нэр "Цэцүүх Трейд" ХХК-ний Химийн бодисын хуванцар сав баглаа боодол дахин боловсруулах үйлдвэр
8 Байгууламжийн байршил Аймаг/хот Төв
Сум/дүүрэг Сэргэлэн
Баг/ хороо 1-р баг
Гудамж, дугаар 4-р зөрлөг /Налайх дүүргээс 3км
9 Байгууламжийн шуудангийн хаяг
10 Байгууламжийн холбогдох албан тушаалтны мэдээлэл Овог нэр Доржийн Бямбасүрэн
Албан тушаал Менежер
Шуудангийн хаяг
Электрон шуудангийн хаяг mfo@tsetseuuh.mn
Утасны дугаар 99057704, 70179777
11 Аюултай хог хаягдалтай холбоотой явуулах үйл ажиллагааны төрөл Аюултай хог хаягдал үүсгэгч
-- Том: Сард 1000 кг/сар-аас их үүсгэдэг
Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах
12 Нэмэлт тайлбар 9911
13 БОАЖЯ-аас тусгай зөвшөөрөл авсан эсэх Тийм