Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч болон тээвэрлэх, цуглуулах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1 Бүртгүүлэх зорилго Аюултай хог хаягдал цуглуулах зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх зөвшөөрөл авах
Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах зөвшөөрөл авах
2 Аж ахуйн нэгжийн нэр Үлэмж хүдэр ХХК
3 Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар Улсын бүртгэлийн дугаар 9011662110
4 Аж ахуйн нэгжийн регистрийн дугаар Регистрийн дугаар 6164439
5 Аж ахуйн нэгжийн хаяг Аймаг/хот Улаанбаатар
Сум/дүүрэг Баянзүрх
Баг/ хороо 25
Гудамж, дугаар 13-р хороолол ADC-9
6 Өмчийн хэлбэр хувийн
7 Байгууламжийн нэр Аюултай хог хаягдал, өнгөт төмөрлөг дахин боловсруулах үйлдвэр
8 Байгууламжийн байршил Аймаг/хот Төв
Сум/дүүрэг Баянцогт
Баг/ хороо 2- баг
Гудамж, дугаар Сарлаг толгой/ хөндий/
9 Байгууламжийн шуудангийн хаяг ulemjkhuder@gmail.com
10 Байгууламжийн холбогдох албан тушаалтны мэдээлэл Овог нэр А.Баттулга
Албан тушаал Захирал
Шуудангийн хаяг ulemjkhuder@gmail.com
Электрон шуудангийн хаяг
Утасны дугаар 99089969
11 Аюултай хог хаягдалтай холбоотой явуулах үйл ажиллагааны төрөл Аюултай хог хаягдал тээвэрлэх
Аюултай хог хаягдал цуглуулах
Аюултай хог хаягдал дахин боловсруулах
12 Нэмэлт тайлбар
13 БОАЖЯ-аас тусгай зөвшөөрөл авсан эсэх Тийм