Технологийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Дэд ангилал Технологийн нэр Зорилго
1 Хог хаягдал дахин боловсруулах 787mm tissue-papiermaschine цаасыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй
2 Хог хаягдал дахин боловсруулах "All-in-One" хүнсний хог хаягдлыг боловсруулах төхөөрөмж Дэлгэрэнгүй
3 Хог хаягдал дахин боловсруулах AquaCELL Бохир усыг шүүж, цэвэршүүлэх Дэлгэрэнгүй
4 Хог хаягдал дахин боловсруулах AquaFAS Бохир усыг шүүж, цэвэршүүлэх Дэлгэрэнгүй
5 Хог хаягдал дахин боловсруулах Bioclere Бохир усыг шүүж, цэвэршүүлэх Дэлгэрэнгүй
6 Хог хаягдал дахин боловсруулах Biocontainer Хоол хүнсний үлдэгдэл, хаягдлыг бордоо болгох Дэлгэрэнгүй
7 Хог хаягдал бууруулах Cylinder presses - mod. CL-P хог хаягдал бууруулах Дэлгэрэнгүй
8 Хог хаягдал дахин боловсруулах Electrical Cable Stripper - mod. SC Хуванцар болон резенээс цэвэр зэс, алиминиум Дэлгэрэнгүй
9 Хог хаягдал дахин боловсруулах In-vessel composting (large-scale) – Битүү байгууламжид бордоо хийх Дэлгэрэнгүй
10 Хог хаягдал дахин боловсруулах JK 125 – Compost Tumbler Хоол хүнсний үлдэгдэл, хаягдлыг бордоо болгох Дэлгэрэнгүй