Технологийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Дэд ангилал Технологийн нэр Зорилго
1 Хог хаягдал бууруулах Cylinder presses - mod. CL-P хог хаягдал бууруулах Дэлгэрэнгүй
2 Хог хаягдал бууруулах Waste Container GROEN Хог хаягдлыг хадгалах Дэлгэрэнгүй
3 Хог хаягдал бууруулах Rolls glass crusher - Cylinders mill хог хаягдал бууруулах Дэлгэрэнгүй
4 Хог хаягдал бууруулах Ариг буйдан Хог хаягдал ашиглах Дэлгэрэнгүй
5 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Electrical Recycling Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, ашиглах Дэлгэрэнгүй
6 Хог хаягдал дахин боловсруулах Хаягдал цаас боловсруулах технологи Хаягдал цаас болон модны үртэсийг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй
7 Хог хаягдал дахин боловсруулах TARA PaperMek-XV Хаягдал цаасыг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй
8 Хог хаягдал дахин боловсруулах Хуванцар бутлагч Хуванцарыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй
9 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Plastic Recycling Хуванцарыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй
10 Хог хаягдал дахин боловсруулах Хуванцар угаагч ба бутлагч Хуванцарыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй