Технологийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Дэд ангилал Технологийн нэр Зорилго
31 Хог хаягдал дахин боловсруулах Төмрийн хаягдал боловсруулах машин Төмрийн хаягдлыг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй
32 Хог хаягдал дахин боловсруулах Хаягдал цаас боловсруулах технологи Хаягдал цаас болон модны үртэсийг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй
33 Хог хаягдал устгах Smart Ash- Хог шатаах зуух Хог хаягдал устгах Дэлгэрэнгүй
34 Хог хаягдал дахин боловсруулах TARA PaperMek-XV Хаягдал цаасыг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй
35 Хог хаягдал дахин боловсруулах TARA-Papermek-V Хаягдал цаасыг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй
36 Хог хаягдал дахин боловсруулах TARA PaperMek-I Хаягдал цаасыг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй