Технологийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Дэд ангилал Технологийн нэр Зорилго
11 Хог хаягдал бууруулах Rolls glass crusher - Cylinders mill хог хаягдал бууруулах Дэлгэрэнгүй
12 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Energy from Waste Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, ашиглах Дэлгэрэнгүй
13 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Composting Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, ашиглах Дэлгэрэнгүй
14 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Paper Recycling Хаягдал цаасыг дахин боловсруулах Дэлгэрэнгүй
15 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Glass Recycling Хаягдал шилийг дахин боловсруулж, ашиглах Дэлгэрэнгүй
16 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Electrical Recycling Хог хаягдлыг дахин боловсруулж, ашиглах Дэлгэрэнгүй
17 Хог хаягдал дахин боловсруулах Viridor Plastic Recycling Хуванцарыг дахин ашиглах Дэлгэрэнгүй
18 Хог хаягдал дахин боловсруулах Сангас исгэж бордоо хийх Сангас исгэж бордоо хийх Дэлгэрэнгүй
19 Хог хаягдал бууруулах Waste Container GROEN Хог хаягдлыг хадгалах Дэлгэрэнгүй
20 Хог хаягдал дахин боловсруулах Biocontainer Хоол хүнсний үлдэгдэл, хаягдлыг бордоо болгох Дэлгэрэнгүй