Технологийн мэдээлэл

Технологийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Ерөнхий мэдээлэл
Дэд ангилал: Хог хаягдал дахин боловсруулах
Технологийн нэр: Задгай талбайд овоолго үүсгэж бордоо хийх (жижиг хэмжээнд)
Тайлбар:

• Гэрийн нөхцөлд эсвэл айл хөршөөрөө нийлээд цэцэрлэгжилт, тохижилт  хийхэд ашиглаж болох бордоог бий болгоно.

•Үнэ өртгийн хувьд харьцангуй бага.

• Задгай талбайд овоолго үүсгэж эсвэл саван дотор хийж болно.

• 4:1 харьцаатай хийх ёстой: 4 хэсэг “ногоон” хаягдал + 1 хэсэг “бор” хаягдал

• Хүнсний хог хаягдлаар 90 өдрийн турш овоолго үүсгэнэ

• Үүний дараа 6 сар орчим хатааж эцсийн бүтээгдэхүүн буюу бордоо болгож бэлтгэх хэрэгтэй.

Шаардлагатай багаж, төхөөрөмж: Хүнсний хог хаягдлыг жижиглэж, бутлах, байнгын эргүүлэх зэрэг багаж, төхөөрөмж (жижиг хэмжээнд бордоо хийж байгаа бол гараар эргүүлж болно). Мөн бордоог хатаах, эгнээ үүсгэх зай талбай хэрэгтэй.

Түлхүүр үг: Бордоо
Технологийн мэдээлэл
Зураг 1:
thumb_image
Зураг 2:
thumb_image
Зориулалт: Аж ахуйн
Автомат ажиллагаатай эсэх: Үгүй
Холбоос: https://www.youtube.com/watch?v=-lDLC3X4Yyk
Үзүүлэлт
Хүчин чадал:
  • <3 тонн/өдөр
  • Ашиглах заавар
    Зохиогч
    Буцах