Технологийн мэдээлэл

Технологийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Ерөнхий мэдээлэл
Дэд ангилал: Хог хаягдал дахин боловсруулах
Технологийн нэр: 787mm tissue-papiermaschine
Тайлбар:

бүх төрлийн цаас болох хэрэглэгдсэн ном, сонин, албан тасалгааны цаасыг хэрэглэн ОО-н цаас үйлдвэрлэгч машин, энерги зарцуулалт 380волт/480волт,өдөрт 0,8-1 тонн, 1 минутанд 40-100м хийх бөгөөд цаасны жин нь м2 13-30гр цаас үйлдвэрлэх

Түлхүүр үг: хог хаягдал дахин боловсруулах
Технологийн мэдээлэл
Зорилго: цаасыг дахин ашиглах
Үйлдвэрлэсэн улс: CN
Зураг 1:
thumb_image
Үзүүлэлт
Ашиглах заавар
Зохиогч
Буцах