Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
1 Химийн аюултай бодис Даралтад савласан хий Шингэрүүлсэн хий Дэлгэрэнгүй
2 Химийн аюултай бодис Даралтад савласан хий Шахсан хий Дэлгэрэнгүй
3 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
4 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 4 Дэлгэрэнгүй
5 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
6 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
7 Химийн аюултай бодис Шатамхай Шатамхай хий Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
8 Химийн аюултай бодис Шатамхай Шатамхай хий Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
9 Химийн аюултай бодис Шатамхай хатуу бодис Шатамхай хатуу бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
10 Химийн аюултай бодис Шатамхай хатуу бодис Шатамхай хатуу бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй