Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
1 Химийн хортой бодис Усан орчинд хортой бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
2 Химийн хортой бодис Усан орчинд хортой бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
3 Химийн хортой бодис Усан орчинд хортой бодис Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
4 Химийн хортой бодис Амьсгалахад хортой бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
5 Химийн хортой бодис Амьсгалахад хортой бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
6 Химийн хортой бодис Олон удаагийн давтамжит нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
7 Химийн хортой бодис Олон удаагийн давтамжит нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
8 Химийн хортой бодис Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
9 Химийн хортой бодис Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
10 Химийн хортой бодис Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй