Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
81 Химийн хортой бодис Амьсгалахад хортой бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
82 Химийн хортой бодис Усан орчинд хортой бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
83 Химийн хортой бодис Усан орчинд хортой бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
84 Химийн хортой бодис Усан орчинд хортой бодис Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй