Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
71 Химийн хортой бодис Хавдар үүсгэгч бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
72 Химийн хортой бодис Нөхөн үржихүйд хортой бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
73 Химийн хортой бодис Нөхөн үржихүйд хортой бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
74 Химийн хортой бодис Нөхөн үржихүйд хортой бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
75 Химийн хортой бодис Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
76 Химийн хортой бодис Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
77 Химийн хортой бодис Нэг удаагийн нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
78 Химийн хортой бодис Олон удаагийн давтамжит нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
79 Химийн хортой бодис Олон удаагийн давтамжит нөлөөллөөр тодорхой эрхтэн системийг хордуулдаг бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
80 Химийн хортой бодис Амьсгалахад хортой бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй