Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
61 Химийн хортой бодис Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
62 Химийн хортой бодис Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
63 Химийн хортой бодис Нүд хүчтэй гэмтээгч ба цочроогч бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
64 Химийн хортой бодис Амьсгалын зам болон арьс мэдрэгжүүлэгч бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
65 Химийн хортой бодис Амьсгалын зам болон арьс мэдрэгжүүлэгч бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
66 Химийн хортой бодис Үр удамд нөлөөлөгч бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
67 Химийн хортой бодис Үр удамд нөлөөлөгч бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
68 Химийн хортой бодис Үр удамд нөлөөлөгч бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
69 Химийн хортой бодис Хавдар үүсгэгч бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
70 Химийн хортой бодис Хавдар үүсгэгч бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй