Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
51 Химийн аюултай бодис Органик хэт исэл G төрөл Дэлгэрэнгүй
52 Химийн аюултай бодис Металл зэврүүлэгч бодис Металл зэврүүлэгч бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
53 Химийн хортой бодис Хортой Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
54 Химийн хортой бодис Хортой Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
55 Химийн хортой бодис Хортой Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
56 Химийн хортой бодис Хортой Зэрэглэл 4 Дэлгэрэнгүй
57 Химийн хортой бодис Хортой Зэрэглэл 5 Дэлгэрэнгүй
58 Химийн хортой бодис Арьс үрэвсүүлэгч Дэлгэрэнгүй
59 Химийн хортой бодис Арьс үрэвсүүлэгч Дэлгэрэнгүй
60 Химийн хортой бодис Арьс үрэвсүүлэгч Дэлгэрэнгүй