Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
41 Химийн аюултай бодис Исэлдүүлэгч шингэн Исэлдүүлэгч шингэн Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
42 Химийн аюултай бодис Исэлдүүлэгч хатуу бодис Исэлдүүлэгч хатуу бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
43 Химийн аюултай бодис Исэлдүүлэгч хатуу бодис Исэлдүүлэгч хатуу бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
44 Химийн аюултай бодис Исэлдүүлэгч хатуу бодис Исэлдүүлэгч хатуу бодис Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
45 Химийн аюултай бодис Органик хэт исэл B төрөл Дэлгэрэнгүй
46 Химийн аюултай бодис Органик хэт исэл А төрөл Дэлгэрэнгүй
47 Химийн аюултай бодис Органик хэт исэл C төрөл Дэлгэрэнгүй
48 Химийн аюултай бодис Органик хэт исэл D төрөл Дэлгэрэнгүй
49 Химийн аюултай бодис Органик хэт исэл E төрөл Дэлгэрэнгүй
50 Химийн аюултай бодис Органик хэт исэл F төрөл Дэлгэрэнгүй