Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
31 Химийн аюултай бодис Өөрөө урвалд ордог бодис ба хольц F төрөл Дэлгэрэнгүй
32 Химийн аюултай бодис Пирофор шингэн Пирофор шингэн Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
33 Химийн аюултай бодис Пирофор хатуу бодис Пирофор хатуу бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
34 Химийн аюултай бодис Өөрөө халдаг бодис ба хольц Өөрөө халдаг бодис ба хольц Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
35 Химийн аюултай бодис Өөрөө халдаг бодис ба хольц Өөрөө халдаг бодис ба хольц Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
36 Химийн аюултай бодис Устай харилцан үйлчлэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис ба хольц Устай харилцан үйлчлэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис ба хольц Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
37 Химийн аюултай бодис Устай харилцан үйлчлэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис ба хольц Устай харилцан үйлчлэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис ба хольц Зэрэглэл 3 Дэлгэрэнгүй
38 Химийн аюултай бодис Устай харилцан үйлчлэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис ба хольц Устай харилцан үйлчлэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис ба хольц Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
39 Химийн аюултай бодис Исэлдүүлэгч шингэн Исэлдүүлэгч шингэн Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
40 Химийн аюултай бодис Исэлдүүлэгч шингэн Исэлдүүлэгч шингэн Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй