Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Хайлтын хэсэг
Үндсэн ангиллын нэр Ангиллын нэр Дэд ангиллын нэр Зэрэглэлийн нэр Yйлдэл
21 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
22 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
23 Химийн аюултай бодис Шатамхай шингэн Шатамхай шингэн Зэрэглэл 4 Дэлгэрэнгүй
24 Химийн аюултай бодис Шатамхай хатуу бодис Шатамхай хатуу бодис Зэрэглэл 1 Дэлгэрэнгүй
25 Химийн аюултай бодис Шатамхай хатуу бодис Шатамхай хатуу бодис Зэрэглэл 2 Дэлгэрэнгүй
26 Химийн аюултай бодис Өөрөө урвалд ордог бодис ба хольц C төрөл Дэлгэрэнгүй
27 Химийн аюултай бодис Өөрөө урвалд ордог бодис ба хольц B төрөл Дэлгэрэнгүй
28 Химийн аюултай бодис Өөрөө урвалд ордог бодис ба хольц А төрөл Дэлгэрэнгүй
29 Химийн аюултай бодис Өөрөө урвалд ордог бодис ба хольц D төрөл Дэлгэрэнгүй
30 Химийн аюултай бодис Өөрөө урвалд ордог бодис ба хольц E төрөл Дэлгэрэнгүй