Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Бодисын ангилал дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Үндсэн ангиллын нэр Химийн аюултай бодис
2 Ангиллын нэр Тэсрэмтгий
3 Дэд ангиллын нэр Бүлэг 1.3
4 Зэрэглэлийн нэр
5 Дэд зэрэглэлийн нэр
6 Ангиллын тодорхойлолт Тэсрэмтгий бодис (хольц) гэж орчны юмсыг гэмтээх хэмжээний хурд, даралт, температур бүхий хий ялгаруулдаг химийн урвалд өөрөө орох чадвар бүхий хатуу, шингэн бодисыг (эсвэл бодисын хольц) хэлнэ. Пиротехникийн бодис нь хий ялгаруулахгүй байсан ч энэхүү ангилалд хамаарна. Пиротехникийн бодис (эсвэл хольц) гэж аяндаа экзотермийн урвалд орон, тэсрэлтгүйгээр дулаан, гал, авиа, утаа эсвэл эдгээрийн цогцыг үзүүлбэр маягаар гаргах зориулалттай бодисыг хэлнэ. Тэсрэмтгий бүтээгдэхүүн гэж нэг болон хэд хэдэн тэсрэх бодис эсвэл хольц агуулсан бүтээгдэхүүнийг хэлнэ. Пиротехникийн бүтээгдэхүүн гэж нэг буюу түүнээс дээш пиротехникийн бодис эсвэл тэдгээрийн хольцыг агуулсан бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
7 Дэд ангиллын тодорхойлолт Бүлэг 1.3. Галын аюултай болон бага хэмжээгээр дэлбэрэх, цохилтын хүч үүсгэдэг эсвэл аль алиныг нь зэрэг үүсгэх аюултай боловч хүчтэй өргөн хүрээг хамарсан тэсрэлт үүсгэдэггүй бодис, хольц, бүтээгдэхүүн: 1) шаталт нь их хэмжээний туяа дулаан ялгаралтыг нэмэгдүүлдэг, эсвэл 2) бие биенийхээ араас шатаж бага зэргийн дэлбэрэлт, цохилтын хүч үүсгэдэг эсвэл аль алиныг нь зэрэг үүсгэдэг.
Буцах