Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын ангилал

Бодисын ангилал дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Үндсэн ангиллын нэр Химийн аюултай бодис
2 Ангиллын нэр Тэсрэмтгий
3 Дэд ангиллын нэр Бүлэг 1.4
4 Зэрэглэлийн нэр
5 Дэд зэрэглэлийн нэр
6 Ангиллын тодорхойлолт Тэсрэмтгий бодис (хольц) гэж орчны юмсыг гэмтээх хэмжээний хурд, даралт, температур бүхий хий ялгаруулдаг химийн урвалд өөрөө орох чадвар бүхий хатуу, шингэн бодисыг (эсвэл бодисын хольц) хэлнэ. Пиротехникийн бодис нь хий ялгаруулахгүй байсан ч энэхүү ангилалд хамаарна. Пиротехникийн бодис (эсвэл хольц) гэж аяндаа экзотермийн урвалд орон, тэсрэлтгүйгээр дулаан, гал, авиа, утаа эсвэл эдгээрийн цогцыг үзүүлбэр маягаар гаргах зориулалттай бодисыг хэлнэ. Тэсрэмтгий бүтээгдэхүүн гэж нэг болон хэд хэдэн тэсрэх бодис эсвэл хольц агуулсан бүтээгдэхүүнийг хэлнэ. Пиротехникийн бүтээгдэхүүн гэж нэг буюу түүнээс дээш пиротехникийн бодис эсвэл тэдгээрийн хольцыг агуулсан бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
7 Дэд ангиллын тодорхойлолт Бүлэг 1.4. Бага хэмжээний тэсрэх аюултай бодис, хольц, бүтээгдэхүүн. Энэхүү дэд ангилалд гал авалцах эсвэл өдөөх үед бага зэргийн аюул үүсгэдэг бодис, хольц, бүтээгдэхүүн орно. Дэлбэрэлт нь сав баглаа боодлын дотор явагдах бөгөөд энэ үед хол зайд тарж цацагдахгүй ба гадна гарсан галаас сав баглаа боодолд агуулагдаж байгаа материалд агшин зуур дэлбэрэлт үүсэхгүй.
Буцах