Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Бодисын лавлах мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Бoдисын олон улсын нэр boron trifluoride
2 Бодисын монгол нэр гурван фторт бор
3 Бодисын тодорхойлолт GHS04 GHS06 GHS05 Аюултай
4 Бодисын CAS дугаар 7637-07-2
5 Бодисын ангилал Даралтат савласан хий Хортой 2 Арьс үрэвсүүлэгч 1A
6 Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код H330 H314
7 Монгол улсад ашиглахыг хориглосон бодис Үгүй
8 Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан бодис Үгүй
9 Пестицид бодис эсэх Үгүй
Буцах