Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Бодисын лавлах мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Бoдисын олон улсын нэр n-hexyllithium
2 Бодисын монгол нэр н-гексил лити
3 Бодисын тодорхойлолт GHS02 GHS05 Аюултай
4 Бодисын CAS дугаар 21369-64-2
5 Бодисын ангилал Устай харилцан үйлчилэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1 Пирофор хатуу бодис 1 Арьс үрэвсүүлэгч 1В
6 Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код H260 H250 H314
7 Монгол улсад ашиглахыг хориглосон бодис Үгүй
8 Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан бодис Үгүй
9 Пестицид бодис эсэх Үгүй
Буцах