Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Бодисын лавлах мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Бoдисын олон улсын нэр sodium hydride
2 Бодисын монгол нэр натрийн гидрид
3 Бодисын тодорхойлолт GHS02 Аюултай
4 Бодисын CAS дугаар 7646-69-7
5 Бодисын ангилал Устай харилцан үйлчилэхэд шатамхай хий ялгаруулдаг бодис 1
6 Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код H260
7 Монгол улсад ашиглахыг хориглосон бодис Үгүй
8 Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан бодис Үгүй
9 Пестицид бодис эсэх Үгүй
Буцах