Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын лавлах мэдээлэл

Бодисын лавлах мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Талбарын нэр Талбарын утга
1 Бодисын төлөв Хатуу
2 Бoдисын олон улсын нэр hydrogen
3 Бодисын монгол нэр устөрөгч
4 Бодисын тодорхойлолт GHS02 GHS04 Аюултай
5 Бодисын CAS дугаар 1333-74-0
6 Бодисын ангилал Шатамхай хий 1 Даралтат савласан хий
7 Бодисын аюулын тэмдэглэгээний код H220
8 Монгол улсад ашиглахыг хориглосон бодис Үгүй
9 Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан бодис Үгүй
10 Пестицид бодис эсэх Үгүй
Буцах