Статистик тайлан

Хайлтын хэсэг
-оноос
-он хүртэл
Зөвшөөрлийн тоо, аймгаар болон зөвшөөрлийн төрлөөр
Аймаг, хотын нэр
Зөвшөөрлийн төрөл
Нийт дүн
АшиглахИмпортлохҮйлдвэрлэхХил дамжуулан тээвэрлэхХудалдахЭкспортлох
1 Улаанбаатар 152015582310606243741
2 Дорнод 2216--5-43
3 Сүхбаатар 105----15
4 Хэнтий 2-----2
5 Төв 74--2-13
6 Говьсүмбэр 21----3
7 Сэлэнгэ 1410--4-28
8 Дорноговь 52--1-8
9 Дархан Уул 51431-17-112
10 Өмнөговь 64--2-12
11 Дундговь 1-----1
12 Орхон 5446--10-110
13 Өвөрхангай 1-----1
14 Булган 21----3
15 Баянхонгор 1-----1
16 Архангай 1611-12-30
17 Хөвсгөл 2-----2
18 Завхан 2-----2
19 Говь Алтай 1-----1
20 Баян Өлгий 2-----2
21 Ховд 21----3
Нийт дүн 18361799261269024 4387
Excel файлд гаргах Графикаар харах