Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байгууллагын нэр Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо Зөвшөөрлийн төрөл
1 Хэнтий Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар Төрийн байгууллага 2014/ Б-307 2014-12-11 2017-12-11 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
2 Хэнтий Хэнтий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар Төрийн байгууллага 880 2017-12-27 2018-12-27 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
3 Хөвсгөл Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын алба Төрийн байгууллага 2014/ Б-305 2014-12-11 2017-12-11 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
4 Хөвсгөл Хөвсгөл мах маркет ХХК 2015/Б-270 2015-12-18 2016-12-18 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
5 Ховд Нүхт сор ХХК 2016/Б-078 2016-04-29 2017-04-29 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
6 Ховд Нүхт сор ХХК 583 2016-08-01 2017-08-01 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
7 Ховд Нүхт сор ХХК 753 2017-06-30 2018-06-30 Импортлох, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
8 Ховд Нүхт сор ХХК 2015/Б-124 2015-06-10 2016-06-10 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
9 Ховд Ховд аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар Төрийн байгууллага 2014/ Б-297 2014-12-03 2017-12-03 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
10 Ховд Булганбаян буудай ХХК 2010/Е-040 2010-03-24 2011-03-24 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй