Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байгууллагын нэр Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо Зөвшөөрлийн төрөл
1 Улаанбаатар Яаньтай-Уул 2010/Е-124 2010-06-09 2011-06-09 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
2 Улаанбаатар Яаньтай-Уул 2012/Е-070 2012-04-12 2013-04-12 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
3 Улаанбаатар Яаньтай-Уул 2009/J-023 2009-08-20 2010-08-20 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
4 Улаанбаатар Яаньтай-Уул 2009/D-33 2009-05-13 2010-05-13 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
5 Улаанбаатар Яаньтай-Уул 2009/D-20 2009-04-20 2010-04-20 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
6 Улаанбаатар Юүшэнгминг ХХК 2013/ Б-190 2013-10-01 2014-10-01 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
7 Улаанбаатар Юүшэнгминг ХХК 2014/ Б-152 2014-06-25 2015-06-25 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
8 Улаанбаатар Юто ХХК 2016/Б-176 2016-07-06 2017-07-06 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
9 Улаанбаатар Юни Си энд Си ХХК 2010/D-038 2010-10-19 2011-10-19 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй
10 Улаанбаатар Юни Си энд Си ХХК 2012/E-094 2012-05-04 2013-05-04 Ашиглах, Импортлох, Дэлгэрэнгүй