Химийн хорт болон аюултай бодисын мэдээллийн сан


Бодисын зөвшөөрлийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байгууллагын нэр Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо Зөвшөөрлийн төрөл
1 Улаанбаатар Монголын алт МАК ХХК 1267 2019-01-17 2022-01-17 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
2 Орхон Эрдмин ХХК 1270 2019-01-17 2022-01-17 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
3 Улаанбаатар Эрдэнэтмах маркет ХХК 1266 2019-01-14 2022-01-14 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
4 Улаанбаатар Алтан оршихуй групп ХХК 1264 2019-01-08 2022-01-08 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
5 Улаанбаатар Мөнхийн үсэг ХХК 1263 2019-01-08 2022-01-08 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
6 Улаанбаатар Талстбластинг консалтинг ХХК 1265 2019-01-08 2022-01-08 Импортлох, Ашиглах, Худалдах, Дэлгэрэнгүй
7 Улаанбаатар Өвөрхангай аймгийн хархорин сумын орхон цогцолбор сургууль 1257 2019-01-08 2022-01-08 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
8 Улаанбаатар Хүн-Од ХХК 1258 2019-01-08 2022-01-08 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
9 Улаанбаатар Майндтэч ХХК 1262 2019-01-08 2022-01-08 Импортлох, Ашиглах, Дэлгэрэнгүй
10 Улаанбаатар Монголын алт ХХК 1260 2019-01-08 2022-01-08 Ашиглах, Дэлгэрэнгүй